»

มิ.ย. 06

รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเดือนพฤษภาคม 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนพฤษภาคม 2557Watch movie online Logan (2017)

6 พ.ค. 57 มทส.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
15 พ.ค. 57 มทส.ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ ห้องประชุม ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดย ประชาสัมพันธ์
17 พ.ค. 57 มทส.ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ กทม. โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ
21 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม : งานวิสาขบูชา ณ เดอะมอลล์ โดย เทคโนธานี
21 พ.ค. 57 งานวิจัย “ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง” จากหิ้ง…สู่ห้าง ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 พ.ค. 57 มทส.ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครนายก โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 พ.ค. 57 มทส.เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส จาก สมเด็จพระเทพฯ ณ สวนจิตรลดา โดย ประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 57 เทคโนธานี มทส.เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี
29 พ.ค. 57 อธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) ณ ประเทศจีน โดย ประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น