«

»

ส.ค. 05

รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนกรกฎาคม 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนกรกฎาคม 2557Watch movie online John Wick: Chapter 2 (2017)

– 7 ก.ค. 57 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิศวะ’ สุรนารี #3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– 15 ก.ค. 57 ขอแสดงความยินดีในตำแหน่งทางวิชาการ
– 15 ก.ค. 57 บัณฑิต มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ไบเทค กรุงเทพฯ โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
– 15 ก.ค. 57 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มทส. โดย ส่วนประชาสัมพันธ์
– 15 ก.ค. 57 กิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ส่วนกิจการนักศึกษา
– 17 ก.ค. 57 มทส. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด โดย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
– 23 ก.ค. 57 รับสมัครสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2557 ณ หน่วยบริการค่ายเยาวชน เทคโนธานี
– 28 ก.ค. 57 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2556 โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ
– 28 ก.ค. 57 พนักงานดีเด่น มทส. ประจำปี 2557 ณ ห้องวิทยพัฒน์ โดยประชาสัมพันธ์ ส่วนการเจ้าหน้าที่
– 30 ก.ค. 57 เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ จากกลิ่นสมุนไพรสู่เส้นหวายเทียม โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– 30 ก.ค. 57 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 18 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยส่วนประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น