รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

– 6-พ.ย.-57 มทส. จัดงานลอยกระทง ณ ลานน้ำพุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– 5-7 ธ.ค. 57 เชิญร่วมอบรมเทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ณ โดย เทคโนธานี
– 7-พ.ย.-57 ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มทส.
– 10-14 พ.ย. 57 งานแสดงและจำหน่ายหนังสือ ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารบรรณสาร
– 10-พ.ย.-57 อธิการบดี มทส.ปลื้ม พบบัณฑิตจบใหม่ได้เงินเดือนสูงเกินค่าเฉลี่ย
– 11-พ.ย.-57 สถานีโทรทัศน์ PSI ถ่ายทำรายงานพิเศษ ณ อาคารบริหาร
– 11-พ.ย.-57 มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
– 11-พ.ย.-57 อธิการบดี มทส. เผยเกร็ดที่มาของหน่วยศักย์ไฟฟ้า – โวลท์
– 16-พ.ย.-57 พิธีมอบครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้อง วีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร
– 18-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิด หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– 19-พ.ย.-57 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ NECTEC eCamp ครั้งที่ 15 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โดย มทส. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– 19-พ.ย.-57 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SUT OPEN #11 ณ สนามกอล์ฟ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ โดย สโมสร มทส.
– 20-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มทส.
– 20-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิธีเปิดอาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– 20-พ.ย.-57 มทส. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือพรรณไม้ใน มทส. (Flora of SUT) ณ มทส.
– 17-21 พ.ย. 57 เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
– 11-15 พ.ย. 57 มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังตะวันออกกลาง ณ ประเทศอิหร่าน
– 24-พ.ย.-57 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– 28-29 ธ.ค. 57 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องหมายการค้า ณ สุรสัมมนาคาร โดย เทคโนธานี
– 1-ธ.ค.-57 มทส. จัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดย ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
– 26-พ.ย.-57 ขอเชิญเข้าร่วม Product Innovation Contest 2015 ณ มทส. และ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม โดย เทคโนธานี
– 9-ม.ค.-57 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานตอนล่าง ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร โดย เทคโนธานี
– 25-พ.ย.-57 ผู้บริหาร มทส. ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (Taiwan) ณ National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan
– 27-28 พ.ย. 57 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ” ณ สุรสัมมนาคาร โดย สำนักงานสภา มทส.

ใส่ความเห็น