รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนกรกฎาคม 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนกรกฎาคม 2557Watch movie online John Wick: Chapter 2 (2017)

– 7 ก.ค. 57 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิศวะ’ สุรนารี #3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– 15 ก.ค. 57 ขอแสดงความยินดีในตำแหน่งทางวิชาการ
– 15 ก.ค. 57 บัณฑิต มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ไบเทค กรุงเทพฯ โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
– 15 ก.ค. 57 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มทส. โดย ส่วนประชาสัมพันธ์
– 15 ก.ค. 57 กิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ส่วนกิจการนักศึกษา
– 17 ก.ค. 57 มทส. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด โดย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
– 23 ก.ค. 57 รับสมัครสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี 2557 ณ หน่วยบริการค่ายเยาวชน เทคโนธานี
– 28 ก.ค. 57 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2556 โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ
– 28 ก.ค. 57 พนักงานดีเด่น มทส. ประจำปี 2557 ณ ห้องวิทยพัฒน์ โดยประชาสัมพันธ์ ส่วนการเจ้าหน้าที่
– 30 ก.ค. 57 เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ จากกลิ่นสมุนไพรสู่เส้นหวายเทียม โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– 30 ก.ค. 57 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 18 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยส่วนประชาสัมพันธ์

รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเดือนพฤษภาคม 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนพฤษภาคม 2557Watch movie online Logan (2017)

6 พ.ค. 57 มทส.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
15 พ.ค. 57 มทส.ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ ห้องประชุม ม.ราชภัฏนครราชสีมา โดย ประชาสัมพันธ์
17 พ.ค. 57 มทส.ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ กทม. โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 พ.ค. 57 ขอเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ
21 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม : งานวิสาขบูชา ณ เดอะมอลล์ โดย เทคโนธานี
21 พ.ค. 57 งานวิจัย “ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง” จากหิ้ง…สู่ห้าง ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 พ.ค. 57 มทส.ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครนายก โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 พ.ค. 57 มทส.เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส จาก สมเด็จพระเทพฯ ณ สวนจิตรลดา โดย ประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 57 เทคโนธานี มทส.เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี
29 พ.ค. 57 อธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) ณ ประเทศจีน โดย ประชาสัมพันธ์