ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

การบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เรื่อง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้

NIDA Knowledge Forum 2559

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภายในงาน

* ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ปลูกฐานรากทางนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนา”

* และนิทรรศการการจัดการความรู้ Knowledge Inno-Garden”

จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฟรี!

 

 

 

 

สรุปโครงการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลดที่นี


การประชุมรับฟังการชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

powerpoint ประกอบการประชุมรับฟังการชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้หน่วยงาน

ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดที่นี่

การทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดที่นี่

บทสรุปการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน

ตรวจสอบความคืบหน้าการส่งแผนปฏิบัติ KM การจากหน่วยงาน


การอบรมด้านการจัดการความรู้

เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก"

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลสุรนารี

โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ  พันธุชงค์

ประธานคณะกรรมการการจจัดการความรู้

บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)

เอกสารการบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก"

ดาวน์โหลดที่นี่

วีดิทัศน์การบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก"

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

ภาพบรรยากาศการบรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก"

คลิกที่นี่เพื่อรับชม


ประชาสัมพันธ์เอกสารการบรรยายการวิจัยสถาบัน

เรื่อง "ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ภาพกิจกรรมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (1/2554)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2554
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:23 น.)