กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก (2/8)

วิดีโอการอบรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก"
วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลสุรนารี
โดยอาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ ประธานคณะกรรมการการจจัดการความรู้ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)
ตอนที่ 2/8

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2011 เวลา 02:30 น.)