การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ (1/6)

วิดีโอการบรรยาย การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554
โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องออดิธอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ตอนที่ 1/6

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 09:25 น.)